VIDEO CLIPS

 • 1

  Phát triển y tế cơ sở tại quận 9, thành phố Trà Vinh

  Đăng bởi AFV

 • 2

  Hỗ trợ trẻ em Cao Bằng

  Đăng bởi AFV

 • 3

  Power of Tax

  Đăng bởi AFV

 • 4

  Truyện của Nhâm - Quản Ba, Hà Giang (LRP7A)

  Đăng bởi AFV

 • 5

  Nhà vệ sinh trường em - xã Long Đức, TP. Trà Vinh

  Đăng bởi AFV

 • 6

  Nâng bước em tới trường - Huyện An Lão, TP Hải Phòng

  Đăng bởi AFV

 • 7

  Hành trình tìm lại ước mơ - Huyện Eakar, Tỉnh ĐakLak

  Đăng bởi AFV

 • 8

  Cõng cặp đi học - quận Bình Tân, tp Hồ Chí Minh

  Đăng bởi AFV

 • 9

  Niềm vui vườn rau - Huyện Eakar, tỉnh Đak Lak

  Đăng bởi AFV

 • 10

  Bữa cơm trưa của học sinh nghèo Huyện Đắk Nông

  Đăng bởi AFV

 • 11

  Tập huấn kỹ năng kể chuyện qua phim

  Đăng bởi AFV

 • 12

  Các giải pháp sinh kế thay thế và nông nghiệp bền vững

  Đăng bởi AFV

 • 13

  Lễ ký kết chương trình hợp tác

  Đăng bởi AFV

 • 14

  10 thói quen xanh của ActionAiders

  Đăng bởi AFV

 • 15

  Câu chuyện "Nước ơi" - Krong Bong, Dak Nong

  Đăng bởi AFV

 • 16

  Hội thảo công bố nghiên cứu Chăm sóc không lương

  Đăng bởi AFV

 • 17

  Ước mơ của em - Lâm Hà, Lâm Đồng

  Đăng bởi AFV

 • 18

  Nhà vệ sinh với sức khỏe chúng em - Vũng Liêm, Vĩnh Long

  Đăng bởi AFV

 • 19

  Câu chuyện của Cô bé nghèo ở Krông Bông

  Đăng bởi AFV

 • 20

  Kỷ niệm 20 năm thành lập ActionAid Myanmar

  Đăng bởi AFV