Mọi thắc mắc và ý kiến phản hồi,
vui lòng liên hệ:
Quỹ Hỗ trợ chương trình,
dự án an sinh xã hội

Việt Nam (AFV)
Tầng 5, số 127 Lò Đúc, Hà Nội
infor@afv.vn
HOTLINE
18006677 Or 0243.9439865