Hội thảo công bố nghiên cứu "Vai trò của tổ chức xã hội, tổ chức nhân dân trong vận động chính sách"

Dự án "Xã hội dân sự trao quyền cho cộng đồng nông thôn" được Ủy ban Châu Âu (EC) và ActionAid Quốc tế tại Việt Nam đồng tài trợ, có mục đích nâng cao vị thế của các tổ chức xã hội trong cuộc chiến chống đói nghèo, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật để giảm bất bình đẳng kinh tế và xã hội ở Việt Nam. Thông qua tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong việc ra quyết định chính sách phát triển kinh tế và xã hội, sáng kiến này sẽ củng cố và tăng cường năng lực của 33 cộng đồng tập trung tại hai trong những huyện nghèo nhất Việt Nam, đại diện cho 10,832 người (17 cộng đồng ở huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng và 16 cộng đồng ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của dự án, ActionAid, AFV phối hợp với đối tác thực hiện nghiên cứu "Vai trò của tổ chức xã hội, tổ chức nhân dân trong vận động chính sách" với mong muốn chỉ ra mối liên hệ giữa môi trường chính sách và rào cản đối với các tổ chức xã hội tham gia vào chính sách phát triển.

Hội thảo sẽ được diễn ra từ 8 giờ 30 ngày 10 tháng 01 năm 2017 tại 35 Hùng Vương, Hà Nội.

Tuesday, 10/01/2017 | 02:36 Asia/Bangkok

Thông tin sự kiện

10/01/2017 - 10/01/2017

Hà Nội