Huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC
779,04 km2 
DÂN SỐ
54.176 người
DÂN TỘC
05 (Tày, Mường, Dao, Kinh và Thái)
TỶ LỆ MÙ CHỮ
phần lớn trẻ em và hơn 50% phụ nữ
SINH KẾ CHÍNH
nông nghiệp (trông lúa, ngô, lạc) và lâm nghiệp
THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI
13,2 triệu đồng/người/năm
 
TỶ LỆ HỘ NGHÈO
42,45% (2012)
 
DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT
Y tế, giáo dục, khuyến nông, hành chính, trợ giúp pháp lý
 

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN ĐÀ BẮC

  • 8,000 phụ nữ nghèo của huyện sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu
  • Phụ nữ, TN và các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS) ở 5 cộng đồng sẽ có đủ năng lực hiểu và phân tích tình trạng nghèo đói, các vấn đề kinh tế chính trị, hành chính công và phát triển
  • 90% trẻ em gái và trẻ em trai tại 10 trường của huyện, nơi AAV làm việc sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể
  • 7.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được giúp đỡ bằng những phương thức tôn trọng và tăng cường các quyền, phục hồi sinh kế, tăng cường sức mạnh cho phụ nữ và thúc đẩy các giải pháp cho những thay đổi dài hạn.
  • 1.000 phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn và thành thị sẽ được tổ chức nâng cao năng lực để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công