Đọc nhiều nhất

S-City ActionAid

Khảo sát tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Cuộc thi kể chuyện qua phim "Em yêu trường em"

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Khảo sát tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Nghiên cứu

Sinh kế bền vững cho thanh niên dân tộc thiểu số tại các huyện miền Tây Nghệ An

Khởi động dự án "Thúc đẩy người khuyết tật xây dựng cộng đồng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu” giai đoạn 2

Sáng ngày 25/4/2019 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan đã diễn ra Hội thảo giai đoạn 2 của dự án "Thúc đẩy người khuyết tật xây dựng cộng đồng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu”. Dự án do Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) hợp tác với UBND huyện Nho Quan và do Tổ chức CBM quốc tế tài trợ.

Giai đoạn II dự án thực hiện trong 4 năm với mục tiêu người khuyết tật và cộng đồng của họ sẽ trở nên hòa nhập và thích ứng hơn với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Dự án gắn kết chặt chẽ và đóng góp cho sáng kiến ​​CBM Phát triển hòa nhập dựa vào cộng đồng (CBID) nhằm thúc đẩy Cộng đồng hòa nhập, có sự tham gia tích cực, cung cấp cơ hội tiếp cận bình đẳng cho người khuyết tật sống trong nghèo đói; Chính quyền địa phương và các hệ thống hỗ trợ dịch vụ khác tham gia và hoạt động hiệu quả; Các cộng đồng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Bài viết chi tiết: https://thoidai.com.vn/afv-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-3-xa-tai-ninh-binh-hoa-nhap-cuoc-song-75992.html