Đọc nhiều nhất

S-City ActionAid

Cuộc thi kể chuyện qua phim "Em yêu trường em"

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH XUÂN YÊU THƯƠNG - MÓN QUÀ HY VỌNG

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Khảo sát tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Nghiên cứu

Sinh kế bền vững cho thanh niên dân tộc thiểu số tại các huyện miền Tây Nghệ An

TẬP HUẤN CHO HỌC VIÊN VỀ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CRSA)

Từ ngày 15 đến 18/8/2018 Quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam ( AFV) phối hợp với Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện Kế Sách tổ chức khóa tập huấn cho tập huấn viên về “ Nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu ( CRSA)” tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, hoạt động trong khuôn khổ dự án “ Xây dựng năng lực cho cộng đồng nhằm ứng phó với thiên tai tại đồng bằng sông Cửu Long” do tổ chức bánh mỳ cho thế giới và tổ chức ActionAid đồng tài trợ.

Học viên đang thảo luận

Tập huấn đã huy động được 32 học viên chủ yếu là cán bộ nông nghiệp, cán bộ khuyến nông của các xã/phường dự án, các vùng đối tác của AFV và đối tác của tổ chức bánh mỳ cho thế giới. Học viên được trang bị kiến thức sâu rộng hơn về biến đổi khí hậu ,nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt học viên được trang bị kỹ năng làm tập huấn viên và thực hành tại khóa tập huấn. Kế hoạch sau tập huấn đã được lập nên và 2 vùng dự án sẽ triển khai tập huấn CRSA cho cộng đồng dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 30/8/2018.