NỐI VÒNG TAY LỚN Cùng AAV và AFV hành động vì miền Trung!
Vui lòng click để tìm hiểu thêm
AFV CÙNG BẠN THẮP SÁNG TƯƠNG LAI Bảo trợ trẻ là chương trình nằm trong chiến lược dài hạn của AFV nhằm xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo. HÀNH ĐỘNG VÌ CÔNG BẰNG VÀ PHÁT TRIỂN Hoạt động của chúng tôi nhằm thay đổi bản thân, xã hội, cộng đồng, nền văn hóa và giải phóng con người khỏi nghèo đói và bất công. VIÊN GẠCH NHỎ Chương trình nhằm nâng cao chất lượng học tập cho trẻ em nông thôn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. SẺ CHIA VÌ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN Tham gia Bảo trợ trẻ là cơ hội để một cá nhân quan tâm đến người khác khó khăn thiệt thòi hơn mình có thể hành động thông qua liên kết với một trẻ em tại cộng đồng. GIÁ TRỊ CỦA LỜI NÓI NẰM Ở HÀNH ĐỘNG Mỗi phần đóng góp của bạn dù nhỏ cũng góp phần tạo sự thay đổi lớn cho cộng đồng, trường học và đặc biệt là tương lai của trẻ em nghèo

Nối vòng tay lớn – Cùng AAV và AFV hành động vì miền Trung