Cuộc thi “Sáng tác bài hát và bài viết kỷ niệm 25 năm Actionaid (đối tác chiến lược của AFV) hoạt động tại Việt Nam”

Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 25 năm AAV hoạt động tại Việt Nam (từ 2002), cuộc thi “ActionAid và tôi” tìm kiếm những bài hát, bài viết nêu bật các thay đổi mà AAV tạo nên với các cá nhân và cộng đồng, những bài học thực tế về xóa đói nghèo tại địa phương cũng như những mong đợi về cuộc sống không còn đói nghèo và bất công. Cuộc thi không chỉ chia sẻ với cộng đồng những kinh nghiệm, sáng kiến giảm nghèo mà AAV và các đối tác khởi xướng trong những năm qua, mà còn là dịp để những người thực hiện dự án nhìn lại chặng đường 25 năm sát cánh với cộng đồng, qua lời kể của chính những người trong cuộc.

Thời gian nhận bài thi: Tính đến hết ngày 31/5/2017

Để biết thêm thông tin về cuộc thi, xin vui lòng truy cập: https://goo.gl/UkoUyj

Hướng dẫn viết bài “ActionAid và tôi”: https://goo.gl/kBAUkw

Thể lệ tham gia và tiêu chí bình chọn bài hát: goo.gl/iiDUTt