LRP 11: Quận Dương Kinh, Vĩnh Bảo, An Lão – Hải Phòng

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

Quận Dương Kinh (45,85km2), Vĩnh Bảo (181km2), An Lão (113,99km2)

DÂN SỐ

Quận Dương Kinh (48.700 người), Vĩnh Bảo (191.000 người), An Lão (132.316 người) (2012)

DÂN TỘC

Kinh

TỶ LỆ MÙ CHỮ

Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 99,6%. Tỷ lệ mù chữ < 5%.

SINH KẾ CHÍNH

Nông nghiệp, chăn nuôi, tiền công/lương và dịch vụ

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

Quận Dương Kinh (15%), Vĩnh Bảo (8,47%), An Lão (7,50%)

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

Quận Dương Kinh (3,67%), Vĩnh Bảo (6,97%), An Lão (5,12%) (2012)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Giáo dục, Y tế, Hành chính, Tư vấn pháp luật

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HẢI PHÒNG

  • 150 phụ nữ nghèo tại 15 CLB phát triển cộng đồng sẽ được cải thiện được sinh kế thông qua các mô hình sinh kế bền vững thân thiện hơn với môi trường.
  • 70% Phụ nữ và thanh niên và các nhóm tự quản ở 2 huyện hiểu về pháp lệnh dân chủ cơ sở, được phổ biến đầy đủ các thông tin về các dịch vụ công. Phụ nữ và thanh niên ở 6 thôn/2 huyện sẽ được tập huấn về Elbag
  • 90% trẻ em gái và trẻ em trai tại 14 trường của 2 huyện sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể.
  • Có it nhất 1.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được giúp đỡ bằng những phương thức tôn trọng và tăng cường các quyền, phục hồi sinh kế và thúc đẩy các giải pháp cho những thay đổi dài hạn.
  • Hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn và thành thị sẽ được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới
  • 1,000 phụ nữ và trẻ em gái của 2 huyện sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế và pháp lý có chất lượng, không bị phân biệt đối xử.