LRP 18: Huyện Krông Bông – tỉnh ĐắkLắk

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

1.257,49 km²

DÂN SỐ

97.353 people (2014)

DÂN TỘC

24 nhóm dân tộc chủ yếu ở đây là người Kinh, Ê-đê, M'Nông, …

TỶ LỆ MÙ CHỮ

12,2%

SINH KẾ CHÍNH

Nông lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

17,6 triệu/người/năm (2015)

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

18.94% (2014)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Y tế, giáo dục, khuyến nông, hành chính, trợ giúp pháp lý

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN KRÔNG BÔNG

 • 200 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.
 • Nông dân tại 5 cộng đồng sẽ được tổ chức chặt chẽ hơn, có sức mạnh tập thể lớn hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh thị trường, và đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • 100 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua các phương án sinh kế phù hợp
 • Phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số ở hơn 05 cộng đồng, sẽ có đủ năng lực hiểu và phân tích tình trạng nghèo đói, các vấn đề kinh thế chính trị, hành chính công và phát triển.
 • Họ sẽ có sức mạnh để hành động hướng tới bảo đảm trách nhiệm giải trình của Chính phủ đối với các dịch vụ dành cho người dân, tác động vào các khung pháp lý về quyền được thông tin, được bảo trợ xã hội và có công ăn việc làm.
 • Tại tối thiểu 03 cộng đồng, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số sẽ tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá nền hành chính công và các dịch vụ (giáo dục, y tế, khuyến nông) và các dự án phát triển
 • 90% trẻ em gái và trai tại 05 trường sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, và công tác quản lý trường học được cải thiện.
 • 150 thanh niên được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tại địa phương về quyền bình đẳng đối với giáo dục chất lượng và tăng đầu tư công cho giáo dục.
 • 1 sáng kiến sẽ được thí điểm và nhân rộng ở địa bàn chúng tôi hoạt động nhằm thúc đẩy sự bình đẳng trong thụ hưởng nền giáo dục chất lượng.
 • Hơn 12 thôn, bản sẽ xây dựng được các hệ thống và năng lực hữu hiệu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Ít nhất 5.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được giúp đỡ bằng những phương thức tôn trọng và tăng cường các quyền, phục hồi sinh kế, tăng cường sức mạnh cho phụ nữ và thúc đẩy các giải pháp cho những thay đổi dài hạn.
 • Bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.
 • Đến năm 2017, thông qua một cơ chế bảo trợ xã hội tiến bộ, 500 phụ nữ và trẻ em gái sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế và pháp lý có chất lượng, không bị phân biệt đối xử.
 • Đến năm 2017, 50 phụ nữ sẽ có khả năng thực hiện quyền tham gia các hoạt động xã hội và chính trị.