LRP 21: Quận Bình Tân – thành phố Hồ Chí Minh

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

51.89 km2

DÂN SỐ

611.170 người (năm 2011)

DÂN TỘC

chủ yếu là dân tộc Kinh, chiếm 91,27% so với tổng số dân, dân tộc Hoa chiếm 8,45%, còn lại là các dân tộc Khơme, Chăm, Tày, Thái, Mường, Nùng, người nước ngoài

TỈ LỆ HỘ NGHÈO

Nghèo đô thị với số lượng lớn dân nhập cư

SINH KẾ CHÍNH

công nghiệp, dịch vụ

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

26,5 triệu/người/năm (2014)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Giáo dục, Y tế, Hành chính, Tư vấn pháp luật

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẬN BÌNH TÂN

  • 4.000 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.
  • Nông dân tại 70 cộng đồng sẽ được tổ chức chặt chẽ hơn, có sức mạnh tập thể lớn hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh thị trường, và đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • 2.000 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua các phương án sinh kế thay thế phù hợp.
  • Phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS) ở hơn 70 cộng đồng, nơi AAV hoạt động, sẽ có đủ năng lực hiểu và phân tích tình trạng nghèo đói, các vấn đề kinh tế chính trị, hành chính công và phát triển. Họ sẽ có sức mạnh