LRP 22: Huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

400,3 km2

DÂN SỐ

125.196 người

DÂN TỘC

Kinh 88,36%, Khmer 11,19%, Hoa 0,35%, dân tộc khác 0,1%

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP

10%/ năm

TỈ LỆ HỘ NGHÈO

5,69%

SINH KẾ CHÍNH

Nông nghiệp 70%; ngư nghiệp 10,19%; dịch vụ 19,08%; thủy sản 0,73% và trồng rừng

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Y tế, giáo dục, nhà ở, hành chính, trợ giúp pháp lý/ tâm lý, tổ hòa giải, địa chỉ tin cậy

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN AN BIÊN

 • 4.000 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế.
 • Nông dân tại 70 cộng đồng sẽ được tổ chức chặt chẽ hơn, có sức mạnh tập thể lớn hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất.
 • 2.000 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống.
 • Phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS) ở hơn 70 cộng đồng, nơi AAV hoạt động, sẽ có đủ năng lực hiểu và phân tích tình trạng nghèo đói, các vấn đề kinh tế chính trị, hành chính công và phát triển. Họ sẽ có sức mạnh để hành động hướng tới bảo đảm trách nhiệm giải trình của Chính phủ đối với các dịch vụ dành cho người dân, tác động vào các khung pháp lý về quyền được thông tin, được bảo trợ xã hội và có công ăn việc làm.
 • Tại tối thiểu 50 cộng đồng, nơi AAV hoạt động, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số sẽ tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá nền hành chính công và các dịch vụ (giáo dục, y tế, khuyến nông) và các dự án phát triển.
 • 90% trẻ em gái và trẻ em trai tại 100 trường nơi chúng tôi làm việc sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, và công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể.
 • 3.000 thanh niên được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tại địa phương về quyền bình đẳng đối với giáo dục chất lượng và tăng đầu tư công cho giáo dục.
 • 5 sáng kiến sẽ được thí điểm và nhân rộng ở địa bàn chúng tôi hoạt động nhằm thúc đẩy sự bình đẳng trong thụ hưởng nền giáo dục chất lượng.
  Hơn 100 thôn, bản/ấp sẽ xây dựng được các hệ thống và năng lực hữu hiệu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Ít nhất 100,000 bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được giúp đỡ bằng những phương thức tôn trọng và tăng cường các quyền, phục hồi sinh kế, tăng cường sức mạnh cho phụ nữ và thúc đẩy các giải pháp cho những thay đổi dài hạn.
 • Hơn 15.000 phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn và thành thị sẽ được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.
 • Thông qua một cơ chế bảo trợ xã hội tiến bộ, 10.000 phụ nữ và trẻ em gái sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế và pháp lý có chất lượng, không bị phân biệt đối xử.
 • 1.000 phụ nữ sẽ có khả năng thực hiện quyền tham gia các hoạt động xã hội và chính trị.