LRP 23: Huyện Đông Hải – tỉnh Bạc Liêu

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

400,3 km2

DÂN SỐ

125.196 người

DÂN TỘC

Kinh 97.28%, Khmer 2.55%, Hoa 0.15%

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP

10%/năm

TỈ LỆ HỘ NGHÈO

5,69%

SINH KẾ CHÍNH

Nuôi trồng thủy sản 62%, xây dựng 16%, các dịch vụ khác 22%

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Y tế, giáo dục, nhà ở, hành chính, trợ giúp pháp lý/ tâm lý, tổ hòa giải, địa chỉ tin cậy

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN ĐÔNG HẢI

  • Khoảng 48,024 người sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ sinh kế bền vững và chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Khoảng 1,000 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống nhờ có sinh kế thay thế thích hợp.
  • Hơn 5,000 phụ nữ và trẻ em gái sẽ được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.
  • Khoảng 1,000 phụ nữ và trẻ em gái sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế và pháp lý có chất lượng, không bị phân biệt đối xử.
  • 90% trẻ em gái và trai tại 100 trường sẽ được hưởng lợi từ nền giáo dục chất lượng, quyền trẻ em và quản lý trường học sẽ được cải thiện đáng kể.