LRP 5: Huyện Gò Vấp – thành phố Hồ Chí Minh

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

1,975.88 ha

DÂN SỐ

561.068 người (năm 2011)

DÂN TỘC

Kinh, Hoa, Chăm, Khmer

TỶ LỆ MÙ CHỮ

0.01%

SINH KẾ CHÍNH

Thương mại dịch vụ và công nghiệp

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

60 triệu/người/năm (2012)

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

1,68%

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Giáo dục, Y tế, Hành chính, Tư vấn pháp luật

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN GÒ VẤP

 • 15 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu
  ‘Công nhân nhập cư và người lao động nghèo sẽ được quan tâm đầy đủ để việc cải thiện đời sống và việc làm
 • 150 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua các phương án sinh kế phù hợp.
 • 5 cộng đồng có phụ nữ, thanh niên và người nhập cư tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá nền hành chính công, dịch vụ công và các dự án phát triển
 • Học sinh, thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng và chuyên môn phù hợp
 • 140 thanh niên được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tại địa phương về quyền bình đẳng đối với giáo dục chất lượng và tăng đầu tư công cho giáo dục.
 • Nhóm trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi được quan tâm đầy đủ của các cấp quản lý đảm bảo sự an toàn cho trẻ và giúp các gia đình an tâm dành thời gian lao động nâng cao thu nhập và đời sống
  1000 phụ nữ và trẻ em gái được tổ chức để tham gia tích cực vào lĩnh vực công; chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và khả năng lao động của họ; chống lại phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm.
 • 700 phụ nữ và trẻ em gái sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế và pháp lý có chất lượng, không bị phân biệt đối xử