LRP 7: Huyện Vị Xuyên – tỉnh Hà Giang

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

145.2 ha

DÂN SỐ

103.542 người (năm 2014)

DÂN TỘC

15 dân tộc gồm H'Mông, Tày, Dao, Nùng, Kinh, Giấy, La Chí, Hoa, Cờ Lao, Lô Lố, Pu Péo, Mường, Sán Cháy, Bố Y, Sán Dìu

TỶ LỆ MÙ CHỮ

Nam 13% và Nữ 25%

SINH KẾ CHÍNH

Trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất lâm nghiệp

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

15 triệu đồng/năm (2012)

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

24.02% (2012)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Giáo dục, Y tế, Hành chính, Tư vấn pháp luật, Khuyến nông

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN VỊ XUYÊN

  • 300 phụ nữ nghèo tại 30 câu lạc bộ Phát triển Cộng đồng được cải thiện điều kiện sinh kế, chú trọng nâng cao khả năng tổ chức tại cơ sở, đảm bảo rằng cộng đồng được tổ chức chặt chẽ hơn, có năng lực hơn trong việc tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trong thị trường.
  • Ít nhất 100 thanh niên tại các động đồng thuộc 8 xã dự án được trang bị về kiến thức và kỹ năng liên quan đến phát triển cộng đồng và huy động thanh niên trong phát triển. Tăng cường sự tham gia của thanh niên vào giám sát các hoạt động hành chính công
  • Ít nhất 9 trường tiểu học và mầm non tại địa bàn được cải thiện môi trường học tập trong trường học, giáo viên từ các trường này được nâng cao năng lực về phương pháp giảng dạy.
  • 2.000 người tại cơ sở được trang bị những hiểu biết và kỹ năng cần thiết đảm bảo có sinh kế phù hợp và đủ năng lực tự phục hồi sau thiên tai. Đồng thời, cộng đồng của họ cũng được trang bị những trang thiết bị cơ bản để ứng phó hữu hiệu với thiên tai.
  • 1.000 phụ nữ và trẻ em gái được nâng cao năng lực, nhận thức và cung cấp thông tin để họ có thể chủ động trong việc bảo vệ quyền của mình và cùng nhau đấu tranh xóa bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới.