Xin chân thành cảm ơn bạn đã chung tay cùng AFV hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, trên khắp đất nước Việt Nam! Nhờ có bạn và những nhà tài trợ của AFV, hàng nghìn người thuộc các cộng đồng dễ bị tổn thương sẽ được hỗ trợ sinh kế bền vững và cải thiện điều kiện sống, môi trường học tập của trẻ em được nâng cao chất lượng, nhóm nữ lao động lao động nhập cư và phi chính thức được đảm bảo hơn về mặt an sinh xã hội.

Chúng tôi sẽ gửi bạn báo cáo về việc triển khai các gói hỗ trợ thông qua các báo cáo Bản tin Cộng đồng của AFV trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng,

AFV – Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam 

Tel: +84 (33) 479 6557

Email: vongtaybeban@afv.vn

Afv.vn I  www.fb.com/afvvietnam 

 

Trả lời

Your email address will not be published.

Post comment