Trân trọng cảm ơn bạn đã chung tay cùng AFV vun đắp một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước! Nhờ có bạn và những nhà tài trợ của AFV, hàng nghìn trẻ em Việt Nam sẽ được tiếp cận với môi trường giáo dục chất lượng và an toàn hơn, được cải thiện về dinh dưỡng và sức khỏe, được đảm bảo các quyền của trẻ em cũng như được tạo điều kiện để phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.

Chúng tôi sẽ gửi bạn báo cáo về việc triển khai các gói hỗ trợ thông qua các báo cáo Bản tin Cộng đồng của AFV trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng,

AFV – Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam 

Tel: +84 (33) 479 6557

Email: vongtaybeban@afv.vn

Afv.vn I  www.fb.com/afvvietnam