Tóm tắt BCNC – Tình hình phụ nữ mắc bệnh phụ khoa tại huyện Krông Bông và huyện Lâm Hà