THÔNG TIN CHUNG

BẢO TRỢ TRẺ

Bảo trợ trẻ là chương trình nằm trong chiến lược dài hạn của AFV nhằm xóa bỏ các nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo tại Việt Nam.

CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ TRẺ EM

Nhà Bảo trợ được cập nhật thông tin về trẻ và hoạt động của AFV bằng cách nào?

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Trong phần này bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của mình về Chương trình Bảo trợ trẻ.

GÓC NHÀ TÀI TRỢ