LRP 2: Huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

101.915 ha

DÂN SỐ

213.178 người ( năm 2003)

DÂN TỘC

4 nhóm dân tộc bao gồm : Kinh, Chứt, Thái, Mường.

SINH KẾ CHÍNH

Các nghề thủ công như đúc đồng, dệt vải

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN CAN LỘC

  • 127 nhóm cộng đồng được hình thành , bao gồm trên 3000 người. Một trong những chủ đề chính ở tất cả các cuộc họp nhóm là vai trò công bằng giữa nam giới và phụ nữ ở trong gia đình và xã hội , chia sẻ công bằng khối lượng công việc và những vấn đề xung quanh bạo lực gia đình
  • Trên 7000 phụ nữ, đàn ông và trẻ em học về luật của Việt Nam về bảo vệ phụ nữ và tầm quan trọng của việc đối xử công bằng với phụ nữ
  • 520 phụ nữ nhận các khoản vay và các khóa đào tạo đê nâng cao thu nhập gia đình. 100% những người phụ nữ này đều kinh doanh thành công như chị Hạnh đã sử dụng khoản vay để chăn nuôi gia súc
  • 5 trường học được hỗ trợ để nâng cao cấu trúc trường học , bao gồm xây dựng và cải tạo các lớp học , phòng ăn và nhà vệ sinh. Hệ thống ánh sáng và nước sạch cũng được lắp đặt. Và các tư liệu học tập cũng được cung cấp. Trên 6000 trẻ em nhận lợi ích từ việc này
  • Các thư viện cũng được thành lập ở 6 trường, với hơn 7000 cuốn sách.
    Các bài học kiểm tra sức khỏe và vệ sinh cũng được cung cấp đến trẻ em , giúp giảm thiểu việc nghỉ học xuống còn gần 9% từ khoảng 45%
  • 100 cộng đồng các nhà lãnh đạo , thành viên các hội phụ huynh và 600 trẻ em được hỗ trợ để tiếp tục khuyến khích trẻ em nhập học và ở lại trường. Hiện tại họ giám sát việc tham gia trường học và làm việc với bố mẹ và trẻ để giải quyết lại các vấn đề ảnh hưởng đến giáo dục
  • 1 đoạn đường 2km được xây dựng để nối trường Hương Minh với xã An Phú để nâng cao việc tiếp cận trường học