LRP 20: Quận Long Biên – thành phố Hà Nội

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

5,993ha

DÂN SỐ

271.420 người (2013)

DÂN TỘC

chủ yếu là người Kinh

TỶ LỆ MÙ CHỮ

99,8% (Trong độ tuổi 15-35) (2012)

TỈ LỆ HỘ NGHÈO

0.85%

SINH KẾ CHÍNH

nông nghiệp, kinh doanh nhỏ, công nhân, lao động tự do

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

47 triệu đồng/người/năm (Hà Nội, 2012)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Y tế, giáo dục, nhà ở, hành chính, trợ giúp pháp lý/ tâm lý, tổ hòa giải, địa chỉ tin cậy

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẬN LONG BIÊN

  • Phụ nữ tại khu vực dự án có thể phá vỡ vòng tròn đói nghèo và bạo lực, xây dựng các biện pháp sinh kế thay thế và yêu cầu được sự kiểm soát cơ thể của bản thân
  • Một đồng trong đó phụ nữ và trẻ em trong vùng dự án có cơ hội tiếp cận giáo dục tài chính và thực hành quyền được bảo vệ tương hỗ, phòng chống rủi ro được xây dựng
  • Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy phụ nữ tham chính
  • Nâng cao sự tham gia và tiếp cận của người dân vào việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
  • Duy trì hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức cho trẻ em và phụ huynh học sinh về Quyền trẻ em