LRP 3: Huyện Điện Biên – tỉnh Lai Châu

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

163.985 ha

DÂN SỐ

533.955 người (năm 2011)

DÂN TỘC

3 nhóm dân tộc bao gồm Thái, H'Mông, Kinh

TỶ LỆ MÙ CHỮ

25% trong số người ở độ tuổi trên 45

SINH KẾ CHÍNH

Trồng rừng và chăn nuôi

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

7,020,000 đồng/người/năm (2010)

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN ĐIỆN BIÊN

  • 36 câu lạc bộ phụ nữ được hình thành , bao gồm trên 365 người. Một trong những chủ đề chính ở tất cả các cuộc họp nhóm là vai trò công bằng giữa nam giới và phụ nữ ở trong gia đình và xã hội , chia sẻ công bằng khối lượng công việc và những vấn đề xung quanh bạo lực gia đình
  • 253 sự kiện cộng đồng về bạo lực gia đình được tổ chức với sự tham gia của 5885 người. Phụ nữ và đàn ông hiểu rằng bạo lực phụ nữ là vi phạm pháp luật và phụ nữ được bảo vệ bởi pháp luật.
  • 208 đàn ông và phụ nữ được đào tạo về luật Việt Nam về bảo vệ phụ nữ và hiểu về tầm quan trọng của việc đối xử công bằng với phụ nữ
  • 78 nhóm cộng đồng được hình thành, tạo ra lợi ích cho 2272 nông dân .Họ được đào tạo về kỹ năng trồng trọt và được phép vay với lãi suất thấp để xây dựng mô hình sinh kế.
  • 143 nông dân được đào tạo về thuốc thú y trong đó 63 người là phụ nữ. Khóa đào tạo này cung cấp kiên thức về phòng tránh và chữa các bệnh dịch gia súc và giúp giảm các nguy cơ của sự lây nhiễm dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc
  • 1300 hộ gia đình tăng thu nhập của họ nhờ sự hỗ trợ từ ActionAid về mô hình phát triển nấm ,cây gạo lai và khí sinh học