LRP 4: Huyện Ninh Phước – tỉnh Ninh Thuận

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

35,783 ha

DÂN SỐ

24,275 người (năm 2014)

DÂN TỘC

Kinh 66,98 %; Chăm 30,88%; Rắc Lây 1,82%; Hoa 0,26%, Các dân tộc khác 0,06%.

TỶ LỆ MÙ CHỮ

25% trong số người ở độ tuổi trên 45

SINH KẾ CHÍNH

Trồng rừng và chăn nuôi

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

6,200,000 đồng/người/năm (2014)

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN NINH PHƯỚC

  • 300 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.
  • 75 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua sinh kế phù hợp
  • Tối thiểu 3 cộng đồng, phụ nữ, TN và các nhóm dân tộc thiểu số sẽ tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá nền hành chính công và các dịch vụ (giáo dục, y tế, khuyến nông) và các dự án phát triển
  • 90% trẻ em gái và trẻ em trai tại 7 trường nơi chúng tôi làm việc sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, và công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể.
  • 10 thôn, bản sẽ xây dựng được các hệ thống và năng lực hữu hiệu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn và thành thị sẽ được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.