LRP 7A: Huyện Quản Bạ – tỉnh Hà Giang

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

55000 ha

DÂN SỐ

48.734 người (năm 2014)

DÂN TỘC

14 nhóm dân tộc bao gồm H’Mông, Dao, Tày, Bố Y, Nùng, Kinh…

TỶ LỆ MÙ CHỮ

Nam 22% và Nữ 44% (ActionAid Việt Nam 2013)

SINH KẾ CHÍNH

Trồng trọt, chăn nuôi và các nghề thủ công

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

6 triệu đồng/năm (2012)

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

37,84% (2012)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Giáo dục, Y tế, Hành chính, Tư vấn pháp luật

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN QUẢN BẠ

  • 300 nông dân là thành viên các CLB PTCĐ tại điạ phương được nâng cao hiểu biết, tăng cường năng lực về áp dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp hiện đại vào sản xuất nông nghiệp
  • Có ít nhất 250 người nghèo được tăng cường năng lực để tạo ra mô hình sinh kế thay thế cho nông nghiệp
    10 CLB thanh niên cấp xã được thành lập và được nâng cao hiểu biết, kỹ năng để phân tích hiện trạng của cộng đồng và tìm các giải pháp, thực hiện các giải pháp để giải quyết các vấn đề của cộng đồng thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
  • 5 điểm trường và 2 trường được cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh bán trú, điều kiện học tập cho học sinh, đường đi tới trường được cải thiện.
  • 2.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai được tăng cường khả năng sinh kế và tăng cường các giải pháp sinh kế dài hạn.
  • Có 1.000 phụ nữ và trẻ em gái được nâng cao năng lực, nhận thức và cung cấp thông tin để họ có thể chủ động trong việc bảo vệ quyền của mình và cùng nhau đấu tranh và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực trên cơ sở giới.