Sinh kế bền vững cho thanh niên dân tộc thiểu số tại các huyện miền Tây Nghệ An

Ngày 23/12/2016, Ủy ban dân tộc, Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) đã giới thiệu và nhân rộng kết quả Dự án ”Sinh kế bền vững cho thanh niên dân tộc thiểu số các huyện miền Tây Nghệ An”. Hội…