Hành động toàn cầu “Công bằng thuế vì Quyền Phụ nữ”

8 – 24/3/2017

Đồng hành với Liên minh toàn cầu vì Công bằng thuế, các tổ chức thành viên và đối tác tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới, ActionAid Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) đã tham gia hưởng ứng chiến dịch #Hành động toàn cầu “công bằng thuế vì quyền phụ nữ”. Chiến dịch bắt đầu từ ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và sẽ song hành cùng Hội nghị thường niên liên chính phủ của Ủy ban LHQ về địa vị phụ nữ tới phiên bế mạc.

 

Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện ActionAid Việt Nam cho biết “Quyền của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới đang bị các chính sách thuế có sự phân biệt đối xử ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế đe dọa. Tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác, pháp luật hiện hành đang tạo điều kiện cho các tập đoàn đa quốc gia trốn thuế trong nhiều trường hợp. Đó là lý do khiến cho ngân sách quốc gia vốn được coi là nguồn chi chủ yếu cho các dịch vụ công bị hao hụt.”

 

Bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng đại diện AAV

Phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là nhóm người sống trong nghèo đói, là những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất khi các dịch vụ công thiếu nguồn ngân sách đầu tư. Công bằng thuế đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp các dịch vụ công giúp giảm thiểu vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế công cho phụ nữ và trẻ em gái, đảm bảo nhiều trẻ em gái có thể tiếp cận nền giáo dục công có chất lượng và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế một cách bình đẳng, đồng thời giảm bớt gánh nặng về công việc chăm sóc không lương.

 

Nếu bạn đấu tranh vì quyền phụ nữ, hãy kêu gọi công bằng thuế! Hãy tham gia với chúng tôi kêu gọi các chính phủ hành động vì công bằng thuế, vì một thế giới tốt đẹp hơn cho Phụ nữ và trẻ em gái!