Sự kiện bởi AFV

Cuộc thi “Sáng tác bài hát và bài viết kỷ niệm 25 năm Actionaid (đối tác chiến lược của AFV) hoạt động tại Việt Nam”

Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 25 năm AAV hoạt động tại Việt Nam (từ 2002), cuộc thi “ActionAid và tôi” tìm kiếm những bài hát, bài viết nêu bật các thay đổi mà AAV tạo nên với các cá nhân và cộng đồng, những bài học thực tế về xóa đói nghèo tại địa…