Tổng kết dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long”

“Sau ba năm thực hiện, dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” đã hoàn thành một cách xuất sắc, mang lại ý nghĩa to lớn đối với những người làm nông nghiệp, phát triển nông thôn theo hướng bền vững.”

Phát biểu của ông Nguyễn Trọng Hán – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trong buổi lễ Tổng kết dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại ĐBSCL” diễn ra vào chiều ngày 19/12 vừa qua tại huyện Đông Hải cho thấy mức độ đóng góp đáng kể của dự án đối với các mục tiêu phát triển của địa phương nói chung và đời sống của người dân nơi đây.

Ông Nguyễn Trọng Hán – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Hội thảo Tổng kết dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại ĐBSCL”

Trong chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bạc Liêu sẽ trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước, mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 1,3 tỷ USD vào năm 2025. Tôm là một trong những sản phẩm chủ lực của ngành thủy sản tỉnh Bạc Liêu, hàng năm đóng góp gần 45% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam và 95% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh. Dù đem lại nhiều lợi ích kinh tế, hoạt động sản xuất nuôi tôm cũng làm gia tăng hiệu ứng nhà kính do nước thải và chất thải phát ra tại ao nuôi.

Dự án do Brot fur die Welt – Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới và ActionAid Việt Nam đồng tài trợ, đã phối hợp cùng Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên thuộc Trường Đại học Cần Thơ thử nghiệm thành công việc đo lượng phát thải khí nhà kính trong bốn loại hình nuôi tôm ở huyện Đông Hải.

Ông Tạ Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phát biểu tại Hội thảo Tổng kết dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại ĐBSCL”

Sau 3 năm triển khai dự án tại 4 xã thuộc huyện Đông Hải, kết quả cho thấy lượng phát thải khí nhà kính từ các ao nuôi tôm ở đây đã giảm 11.01%. Dự án cũng góp phần đem lại sinh kế cho hơn 1.000 hộ gia đình ở địa phương thông qua việc hỗ trợ chuyển đổi năng lượng trong nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ hỗ trợ; nuôi tôm dưới tán rừng theo phương pháp hữu cơ; lắp đặt bể biogas xử lý chất thải từ ao nuôi tôm. Trước những tác động tích cực của dự án, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành chính sách nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.