Cuộc thi kể chuyện qua phim “Em yêu trường em”

“Những khó khăn của học sinh khuyết tật khi đến trường”, “Bữa cơm của học sinh nghèo”, “Thư viện trường em”, “Chung tay vì môi trường và sức khỏe”… là một vài trong hơn 30 đoạn phim gửi về cuộc thi “Làm phim kể chuyện – Em yêu trường em”, được phát động trên 12…