Run to give 2017

Sự kiện Run to Give 2017 đã thành công với tổng số tiền gây quỹ là 133 triệu VND (5,852 USD). Số tiền này sẽ được quyên góp cho Chương trình Bảo trợ trẻ của AFV và xây dựng trường học cho trẻ em ở tỉnh Cao Bằng. “Quyên góp lớn hay nhỏ đều là…

Khảo sát tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Nhằm giúp các hộ gia đình tham gia mô hình sinh kế của dự án PFG nói riêng và chủ rừng nói chung chủ động trong kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế từ rừng, đặc biệt là khả năng kết nối tốt hơn với thị trường, Dự án PFG – Hội Chủ rừng Việt Nam (VIFORA) thực hiện một khảo sát về tiếp cận thị trường gỗ và lâm sản ngoài gỗ từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2017 tại bốn tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Cao Bằng, Đăk Lăk và Hồ Chí Minh