AFV mang hy vọng đến với hàng triệu trẻ em và cộng đồng nghèo

Cám ơn bạn đã cùng AFV chung tay đẩy lùi nghèo đói và bất công. Phương pháp Tiếp cận dựa trên Quyền (HRBA) luôn được áp dụng một cách thống nhất và xuyên suốt trong tất cả các can thiệp của chúng tôi nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và khả năng để cùng hành động và thay đổi cuộc sống của chính họ.

Chúng tôi luôn sát cánh cùng các cộng đồng nghèo và yếu thế, giúp họ nâng cao chất lượng lương thực, nơi cư trú, việc làm, giáo dục và có tiếng nói trong quá trình ra quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ và người xung quanh, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người nghèo mất đất hoặc không có đất, người nhập cư, đồng bào dân tộc thiểu số và những nhóm người khác đang sống trong sự phân biệt đối xử và nghèo đói.

AFV luôn là đối tác đáng tin cậy

AFV thực hiện các chương trình dài hạn tại các cộng đồng nghèo để đem lại những thay đổi bền vững. Mỗi chương trình đều cần thời gian để có thể phát huy những thành quả lâu dài. Do vậy, sự hỗ trợ từ bạn với vai trò là nhà tài trợ luôn đóng vai trò then chốt, giúp AFV có thể cùng cộng đồng duy trì và đẩy mạnh chương trình xóa nghèo trên khắp Việt Nam.

AFV thường xuyên cập nhật thông tin tới bạn qua các báo cáo năm và bản tin cộng đồng để bạn luôn nắm được tiến độ chương trình và những thay đổi tích cực mà bạn đang góp phần mang lại. Chúng tôi đem đến những câu chuyện người thật – việc thật về cách thức để trẻ em và cộng đồng sống trong khó khăn được hỗ trợ để đảm bảo các quyền cơ bản và vượt qua nghèo đói.

Những đóng góp quý báu của bạn sẽ góp phần đem lại tương lai tốt đẹp hơn cho hàng ngàn trẻ em và cộng đồng nghèo trên khắp đất nước Việt Nam.

AFV luôn gắn kết với cộng đồng

AFV làm việc với nhiều nhóm cộng đồng, nhưng chúng tôi dành ưu tiên đặc biệt cho nhóm người nghèo, người yếu thế và người bị lề hóa. Họ có thể là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người nghèo mất đất hoặc không có đất và những người vẫn đang sống trong sự kỳ thị xã hội và đói nghèo. Ở mỗi nhóm, phụ nữ, thanh niên và trẻ em luôn là trung tâm trong những can thiệp của chúng tôi.

Với kinh nghiệm chúng tôi tích lũy được từ sáng kiến huy động và tạo sức mạnh cho thanh niên, chúng tôi ghi nhận thanh niên là một nhóm quan trọng có nhận thức về xã hội và tích cực về chính trị. Họ là những động lực thay đổi mạnh mẽ, do đó, trong giai đoạn mang tính chiến lược này, chúng tôi cam kết sẽ làm việc nhiều hơn với thanh niên và các tổ chức của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực cho thanh niên để họ tìm ra những giải pháp thay thế dựa trên quyền, đưa họ trở thành nhóm tích cực trong nỗ lực thực hiện sứ mệnh của AAV ở cấp địa phương và cấp quốc gia.

Bằng việc phối hợp với cộng đồng, chính quyền các cấp, các đối tác cấp quốc gia và quốc tế, AFV hướng đến thay đổi thái độ, thay đổi tình thế và thay đổi môi trường tổng thể. Từ những thay đổi đó, cộng đồng địa phương sẽ được trao quyền và nguồn lực cần thiết để cải thiện cuộc sống của họ ngày một tốt hơn.

AFV sử dụng nguồn lực hiệu quả

Đóng góp về mặt tài chính của bạn sẽ được sử dụng để thực hiện dự án ở những cộng đồng khó khăn nhất, đem lại lợi ích cho những người cần được giúp đỡ nhất: trẻ em, phụ nữ, người nhập cư, người dân nghèo mất đất hoặc không có đất, và người dân tộc thiểu số.

Chúng tôi có mặt ở các khu vực nghèo đói nhất của cả nước, trải dài từ miền núi phía Bắc, qua Tây Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi giúp người dân nghèo được đáp ứng những quyền cơ bản về lương thực, y tế, giáo dục và quyền được sống cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hoạt động can thiệp của chúng tôi sẽ là nền tảng giúp các cộng đồng nghèo từng bước làm chủ cuộc sống của họ bằng cách tăng hiệu quả sản xuất lương thực, khởi sự kinh doanh, và thay đổi thái độ theo chiều hướng tích cực hơn. Trẻ em sẽ được hưởng chương trình giáo dục và đào tạo đạt chất lượng. Người dân sẽ có thể sử dụng những kiến thức và kỹ năng được trang bị để đưa nguyện vọng và tiếng nói của mình đến với các cấp chính quyền. Như vậy, chương trình đem ại những thành quả lâu dài và bền vững.

AFV mang lại giải pháp toàn diện

Phương pháp Tiếp cận dựa trên quyền (HRBA) là công cụ được sử dụng trong tất cả các can thiệp của AFV. Chúng tôi tin rằng nghèo đói và bất công chỉ có thể bị chấm dứt bởi sức mạnh tổng hợp và tinh thần đoàn kết của những cá nhân có chung một mục đích được dẫn dắt bởi một tổ chức mang trong mình sứ mệnh giúp đỡ những người đang sống trong nghèo đói. Có như vậy, những giải pháp thay thếchiến dịch thúc đẩy quyền con người mới phát huy hết tác dụng trong việc xác định và giải quyết những nguyên nhân cót lõi của nghèo đói và bất công.

AFV Việt Nam không chỉ cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng nghèo như nhiều tổ chức khác. Triết lý hoạt động của chúng tôi trong nhiều năm qua là luôn sát cánh cùng với cộng đồng địa phương, đặc biệt là người nghèo và người bị lề hóa (phụ nữ, dân tộc thiểu số, người nghèo mất đất và không có đất, công nhân nhập cư và các nhóm nạn nhân khác của nghèo đói và phân biệt đối xử) để xác định các vấn đề khó khăn thực sự mà họ đang phải đối mặt, sau đó xây dựng những chương trình/dự án phù hợp để giải quyết triệt để những khó khăn đó.

Chúng tôi không ngừng khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, yếu thế và người bị lề hóa, cùng tham gia quá trình thiết kế và ra quyết định đối với các chương trình/dự án. Cùng với họ, chúng tôi thực hiện những giải pháp thiết thực nhất để mang lại những thay đổi bền vững.

There are several factors to be considered prior to buying an essay. It is crucial to avoid making the mistake of choosing the first firm that appears in your Google search. It is essential to choose a trustworthy site that has several positive reviews. Additionally, you must follow some fundamental https://www.jfv-nordwest.de/jfv-u15-beginnt-mit-rueckrundenvorbereitungvorbereitung/ safety regulations. Here are some guidelines for safe shopping to assist you in purchasing an essays with confidence. Make sure to follow all these tips before you start making an order. It will pay off! Best of luck! Remember that your essays are vital and you must purchase these from reliable websites only.

Trả lời

Your email address will not be published.

Post comment